GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:   TT Bố Hạ

Email :  c1ttbohayt.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại :0918238128

 

Thị trấn Bố Hạ nằm ở miền đông của Huyện Yên Thế. Diện tích của Thị trấn là 2.137 km², dân số khoảng 5.023 người, mật độ dân số đạt 2.358,2 người/km². Thị trấn có quốc lộ 31 và quốc lộ 279 đi qua. Đơn vị trường tiểu học Thị trấn Bố Hạ thuộc Thị trấn Bố Hạ huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang, trường nằm ở phía Đông Nam của huyện Yên Thế. Tiền thân của Trường Tiểu học Thị trấn Bố Hạ thành lập năm 1957, được gọi là Trường cấp 1 Thị trấn Bố Hạ, đến năm 1978 sáp nhập cấp 2, gọi là Trường Phổ thông cơ sở Thị trấn Bố Hạ. Đến năm 1992 tách cấp 2 và trường có tên là Trường Tiểu học Thị trấn Bố Hạ, tháng 9 năm 2020 trường được sáp nhập với trường Tiểu học Bố Hạ, được lấy tên là Trường Tiểu học Thị trấn Bố Hạ, trường tiểu học Thị trấn Bố Hạ có tổng diện tích là 15.210 m2.

Ban giám hiệu Trường Tiểu Học TT Bố Hạ