Thứ ba, 07/12/2021 - 03:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN BỐ HẠ
 • Nguyễn Thị Hoạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0343175688
  • Email:
   chuyenmontieuhoc02@gmail.com
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0918238128
  • Email:
   vantieuhocttboha@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0375832752
  • Email:
   anhthbh@gmail.com